Veittijärven alueen maastokartta

Laserkeilauskuva Veittijärven alueesta